duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4700 ha
Intravilan: 120 ha
Extravilan: 2866 ha
Populatie: 2335
Gospodarii: 904
Nr. locuinte: 618
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Stejaru, Vasile Alecsandri, Mina Altân-Tepe
Asezarea geografica:
Podişul Casmicei - zona de sud-est a judeţului Tulcea
La nord - judeţul Constanţa, DJ 222B
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor, respectiv a ovinelor şi a caprinelor în mod specific
Procesarea laptelui şi valorificarea produselor lactate
Activitati economice principale:
Fermă de achiziţie, creştere şi export tineret ovin - în număr de 3
Moară de grâu cu capacitate de 24 to/zi
Unităţi de producere a brânzei - 3
Abator
Incinerator de produse de origine animală - cel mai modern din România
Produse spitolicenţi
Obiective turistice:
Comuna este împrejmuită de pădure de tei şi stejar
La 3-4 km se află Mănăstirea Uspenia
Evenimente locale:
Fiii satului - Stejaru - se ţine în fiecare an în ultima sâmbătă din iulie
Fiii satului Vasile Alecsandri - în ultima sâmbătă din iulie a fiecărui an
Ziua Minerului - prima duminica din august
Zilele Culturii Armăneşti - sfârşitul lunii august
Facilitati oferite investitorilor:
Comuna beneficiază de centrală telefonică digitală
Acces la DN prin intermediul mijloacelor de transport
Dispunem de forţă de muncă calificată în creşterea animalelor precum şi în domeniul meseriilor
Proiecte de investitii:
Reabilitarea drumurilor stradale
Sistem de canalizare şi epurare
Reabilitare gradiniţă Vasile Alecsandri
Reabilitare grădiniţă Stejaru, Altân-Tepe